4 juli 2023 – WG-Terrein – Oud-West, Amsterdam

Waarom plassen honden tegen bomen?
Honden pissen bomen kapot

Man met de alpinopet
Hoe vaak niet lezen we teksten van kunstcritici en tentoonstellingsmakers die bedoeld zijn als verhelderende uitleg maar waarin de schrijver er zelden of nooit in slaagt om in begrijpelijke bewoordingen uit te leggen wat de kunstenaar bewogen heeft. Het zijn teksten waarin zulke pakkende volzinnen voorkomen als: ‘de kunstenaar creëert in zijn werk een “tussenrealiteit” waarin heterogene elementen niet altijd in een logisch verband staan’, of raadselachtige oneliners als: ‘de videofilmpjes verraden iets van het onophoudelijke komen en gaan van sculpturale inventies’, en: ‘de contour van haar objecten krijgt een zelfstandige betekenis, als bepalend onderdeel van de decoratie, maar ook als omlijning van de vorm’.