26 September 2021 – Smederij Meistersbrug – Bilderdijkkade, Amsterdam

DE MENS: DE EXTENSIE VAN TOT STILSTAND GEKOMEN AFWEZIGHEID DOOR DE MOBIELE TELEFOON, INTERNET, SOCIAL MEDIA