Decompositie en remontage

  Eikones (1)  /  Shopped


Kus des doods (13 oktober 2021)

Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. (Genesis 3:22)

Figuur in rechter bovenhoek van Pierre Mignard (1612-1695)


Ontstaan van een parallellepipedum (09.04.2018)

Etymologie
Het woord parallellepipedum is Latijn en is afgeleid van het Griekse στερεόν παραλλελεπίπεδον – stereon (1) par-allel-epi-pedon. Dit betekent lichaam begrensd door evenwijdige opstaande vlakken (Gr. επίπεδον = vlak). De schrijfwijze met dubbel l, die gevormd is door incorrecte uitspraak c.q. om incorrecte uitspraak te voorkomen, zou eigenlijk parallelepipedum (en dan afgebroken als par·allel·epi·pe·dum) moeten zijn. De onjuiste schrijfwijze parallellopipedum is ontstaan onder invloed van het woord parallellogram. (Wikipedia)
(1) stereon – het woord “stereo” komt uit het Grieks en betekent “in verband met ruimte”. (RU Nijmegen)


Remontage met blauw en rood (02.09.2017)

Compositie – de manier waarop onderdelen bij elkaar gezet zijn
Decompositie – het uiteenvallen van iets samengestelds, ontleding.
Montage – het in elkaar zetten van iets
Remontage – ’t opnieuw monteren


Remontage met roze (03.04.2016)


Eikones (1)  /  Shopped