naaktopstraat.nl

  ProSa  /  Teksten

 
 

In het paradijs zouden Adam en Eva – zolang ze nog geen naaktheidsbesef hadden – eeuwig jong en onbeschermd naakt gebleven zijn: dus verzon God een list en betoverde hij het paar, waarna zowel Adam als Eva de sterke drang voelde om die loze piemel en ballen – Adam – en die vruchteloze baard of ontplofte mol(1) – Eva – te bedekken met een uit de kluiten gewassen vijgeblad. En terecht.

De listen van God – Prof. Haka Klingbeil (januari 1917)

(1) seksuele volkstaal en eufemismen

De mode maakt een evolutie door die anno heden ten dage in alle richtingen verder ontaardt, van schaars bedekt naar nog ongekleder, en hoe minimaler het kledinigstuk, hoe duurder ook. De bedekkingsmode is een industrie die het volk manipuleert en met psychologische trucs aanzet tot kopen van kledingprullen. Het volk wordt stelselmatig ingeprent dat individualisme het hoogste goed is, zonder veel uitleg over het belang van de eigen verantwoordelijkheid: zo wordt de heffe – of het plebs – niet gewetensvol geleid, begeleid of meegenomen naar hoger, maar stapsgewijs misleid, beetgenomen, om de tuin geleid en voorgelogen, en rijp gemaakt om zoveel mogelijk te worden geplukt.

Vliegende diarree – Donnie Garp (juni 2020)

 

Benzo zag een man op straat, een lange man, fors, kloek en krachtig. Met ’n zelfverzekerde beweging klom hij op zijn fiets, na die vlot van het slot te hebben gehaald. Die man had natuurlijk een broek en schoenen aan. Een t-shirt bedekte zijn bovenlijf, op het shirt stond in zwarte letters: naaktopstraat.nl.
Bijzonder, vond Benzo, wat zou dat naaktopstraat.nl zoal om het lijf hebben? Hij stelde zich de Belle van Zuylenbrug, rechts van hem, voor met naakte mensen die doodgemoedereerd met hun genitaliën bungelend en borsten bouncend over de brug flaneerden. Zijn gelaat kreeg een besmuikte uitdrukking.

Hij kon zijn kenniszucht niet bedwingen, liep op de man af die twee koppen boven hem uitstak (Benno was niet klein, maar de man was extra lang, boven de 2 meter) en vroeg de man op ietwat dwingende toon wat er bedoeld werd met dat naaktopstraat.nl.
Hij kreeg een onwelwillende blik toegeworpen, de man zei: kijk maar op internet dan weet je het, en daar kun je ook de petitie tekenen. Onderwijl fietste de man ferm pedalerend weg. Benzo bleef half beduusd achter. Nou, zeg, ook geen manier, dacht hij. De man had zeker haast vanwege een afspraak of hij had geen zin in een klote discussie. Nou, ja, dan had de man dat provocerende t-shirt maar niet moeten dragen. Hé, penis turpis, riep hij hem na, kom ’s terug, dat is geen antwoord. De man draaide fietsend zijn hoofd naar Benzo en stak zijn zelfingenomen tong uit. Impulsief stak Benzo zijn vooringenomen middelvinger naar hem op.

Thuis gekomen schuift Benzo als de bliksem achter zijn computer en typt naaktopstraat.nl. Hij belandt meteen op de petitiesite: petities.nl/sta-naakt-toe-in-het-openbaar-zonder-beperking/handtekeningen/… Naaktopstraat.nl. Nog geen driehonderd signaturisten in vijf jaar. Dat wordt gelukkig niets, en dat is maar goed, denkt Benzo: stel je voor dat iedereen naakt over straat zou lopen, – walgelijk, toch? Mensen tonen überhaupt al veel te veel bloot lichaamsvel. Men lóópt al goeddeels náákt op straat. Vooral bepaalde mensen, van een door de lezer zelf in te vullen zeker type. Stel dat vogels hun veren afwerpen. Ook dat zou een vertoning zijn, een esthetische aanfluiting. De naaktkat is de lelijkste diersoort die bestaat. Door de mens zo gefokt. Schandalig. Naaktlopen is vooral iets voor buikige, voyeuristische, bejaarde mannen die halsreikend op zoek zijn naar jeugdige borsten, pikken en kutten om zich aan te verlekkeren, – en voor verworden exhibitionisten. De mens wordt steeds teugellozer. Die toenemende ongeremdheid moet aan banden, vindt Benzo.

De petitie wordt aangeboden door ‘Progressieve, westerse individualisten, (nog geen driehonderd (a.b.)) …, die het Nederlandse parlement verzoeken naaktheid toe te staan zonder beperkingen en Artikel 430a uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen omdat het de keuzevrijheid van Individualisten beperkt’. Initiatiefnemer, ene Lundy. De man is zielig, denkt Benzo, hij heeft niet goed nagedacht en vermoedelijk een dubbele agenda. Die moet naar een heropvoedingskamp, samen met zijn tweehonderd drieënzeventig medestanders. Er moeten juist meer restricties komen op het gebied van openlijke naaktheid en exhibitionisme. Te veel openbare naaktheid is zedenbedervend. In een wereld die reeds voor negentig procent verdorven is.
Op de petitiesite sta-naakt-toe-in-het-openbaar-zonder-beperking wordt ter versterking van argumenten verwezen naar een inferieur youtubefilmpje, door Lundy gemaakt. Een darmflora bedervend, tenenkrommend verslag van een droevig naakt ren-evenement, Nakukymppi, in een druilerige plattelandsomgeving in Finland, met zo’n honderd deelnemers. De naaktscenes zijn afgedekt met zwarte vlakken. Dat is maar goed, vindt Benzo. Hij heeft geen behoefte aan het zien van naaktmensen, naaktkatten, levende vogels zonder veren. De naaktheid van de mens is voor intiem particuliere consumptie. Wie dat niet heeft begrepen moet worden geholpen. Indecentie bij de jeugd en ouderen moet worden bekeurd. Te veel vrijheid is des duivels oorkussen. Mensen worden niet gelukkiger van onbegrensde vrijheid en zeker niet beter. Naaktheid en sex in films zijn onzinnig en verkeerd, vindt Benzo. De beste films zijn die waar geen sex in voorkomt en geen naaktheid en gaan over droevige onderwerpen als verlies en eenzaamheid. De doorgaans lelijke naaktheid van onbekenden interesseert Benzo voor geen millimeter.
De verwijzing op de petitiesite naar het begrip paternalisme als zijnde een beperking van vrijheid en autonomie van het individu is een ander verzwakkend argument, waarmee de zaak naaktopstraat.nl niet wordt geholpen.
Paternalisme is juist ten enenmale ongelooflijk essentieel alsook ontegenzeglijk noodzakelijk, vindt Benzo: het mensenrecht om, ter bescherming van zichzelf, al dan niet vrijwillig, maar steeds voor eigen bestwil, (…) gecorrigeerd te mogen worden op zindelijke en correcte opvattingen en meningsuitingen. Een voorbeeld: De psychiatrische patiënt moest voor eigen bestwil gedwongen worden opgenomen in een kliniek. Proost, Lundy!

 

Adam Bartani (12 juni 2022)


  ProSa  /  Teksten