Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker (11 januari 2024)

Dossier Belastingen  /  Brieven  /  Teksten

 

Email:

Amsterdam, 11 januari 2024.

Onderwerp: Gecombineerde belastingaanslag 2018 /, 2019 /, 2020 /.

Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker,

Hierbij stuur ik u de brief die ik vandaag verzond naar Rechtsbijstand, zie bijlage ‘Brief aan Rechtshulp‘. De bijlagen waarnaar in de ‘Brief aan Rechtshulp’ wordt verwezen stuur ik u niet, want die heeft u reeds ontvangen met eerdere mails m.b.t. de aanslagen die u stuurde naar het verkeerde adres. Ik maakte voor het eerst een account aan (Mijn Amsterdam) nadat ik van de SVB een brief aan mijn correcte adres ontving (gedateerd 25-10-2023), waarin ik las over de beslaglegging en waarna ik op 30-10-2023 telefonisch met een ambtenaar van de SVB sprak, alsmede met een ambtenaar van uw dienst.
 U, uw instantie stuurt al jaren e-brieven naar het verkeerde adres. Uw instantie is de enige die e-brieven stuurt naar het verkeerde adres. U blijft bovendien vasthouden aan het verkeerde adres terwijl intussen overduidelijk is dat het om een verkeerd adres gaat. Quod erat demonstrandum: zie e-mail aan Belastingen Amsterdam van 26-11-2023 16:45 met bijlagen:
 – 3 Bevestiging Gemeente Amsterdam inschrijving op (adres) 1 augustus 2017′;
 – 4 Mijn Overheid – Identiteitsgegevens – 15-10-2017 (2),
die u naar ik mag aannemen onder ogen zijn gekomen (brief en bijlagen), u, ondertekenaar van alle in Mijn Amsterdam – Belastingen – Documenten geplaatste e-documenten).
Zie ook door u op 30-10-2023 ontvangen documenten:
 – ‘Huurovereenkomst 1-8-2017′;
 – ‘Mijn Overheid – Identiteitsgegevens adres Mercatorstraat 2016-2017 1&2.

Vandaag ook heb ik een klacht ingediend bij de Gemeente Amsterdam, zie bijlage ‘Samenvatting klacht bij Gemeente Amsterdam’. De klacht heeft te maken met de zaak die uw afdeling treft, namelijk het gebruik van een verkeerd adres, en de aanslagen die naar dat adres zijn gestuurd, terwijl ik er niet woon, en ik bij alle mogelijke instanties (Woningstichting Rochdale, Pensioenfondsen, de SVB, andere verzekeraars, Basisregistratie Personen, het RDW, banken, noem maar op, op het juiste adres genoteerd stond en sta. Het is zelfs zo dat ik me bij Gemeente Amsterdam gemeld heb op 8 augustus 2017 en die hebben bevestigd dat ik per 1 augustus op de woon (bijlage 3), samen met mijn partner, mevrouw , (bijlage 3). De in ‘Samenvatting klacht bij Gemeente Amsterdam’ genoemde bijlagen stuur ik niet mee, die heeft Belastingen Amsterdam reeds ontvangen met eerdere mails m.b.t. de aanslagen.

Morgen (12-1-2024) zal ik de tijd nemen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman van Amsterdam, omdat Belastingen Amsterdam, en u, na pakweg zo’n 11 weken de zaak rond de aanslagen nog niet rond hebben, de aanslagen niet hebben tenietgedaan, of ingetrokken of teruggedraaid, terwijl dat in een handomdraai had gekund en gemoeten. Het is volledig duidelijk dat niet ik moet worden aangeslagen over 2018, 2019, 2020 voor het adres in de Mercatorstraat maar een andere persoon, namelijk diegene die wel op de Mercatorstraat woonde. Het is uw taak dat uit te zoeken, en mij met rust te laten. U dient er voor te zorgen dat ik niet nogmaals gekort wordt op mijn AOW-pensioen, en dat de reeds ingehouden bedragen per ommegaande aan mij worden teruggegeven.

Ik ga ervan uit dat Rechtsbijstand de door hun jurist besteedde tijd/gemaakte kosten om mijn zaak tot een spoedig en gunstig einde te brengen op Belastingen Amsterdam zal verhalen. Een schadevergoeding zou mijns inziens zelfs op zijn plaats zijn, gezien de stress, de tijd en de energie die mij het hele gedoe om niets kost. Om een foutje van uw kant, om het waardeloze bedrag van 1.320,– euro, en om wat lijkt op onwil om de zaak op een mooie en goede manier tot een voor alle partijen bemoedigend einde te brengen.4 Bijlagen

Onder voorbehoud van verschrijvingen, typefouten, en dies meer – info@tabugalerie.nl


Dossier Belastingen  /  Brieven  /  Teksten