Nina’s voor altijd (1991)

Meneer Fotofantomie
alle Nina’s voor altijd
vereeuwigde fantomen
Dietrich’s, Garbo’s en Monroe’s
Nina’s voor altijd

alle Nina’s voor altijd
gaan nooit meer dood
en nooit meer leven
Dietrich’s, Garbo’s en Monroe’s
Nina’s voor altijd

vereeuwigd dood, voor alle tijd
fotofantomisch leven
Dietrich’s, Garbo’s en Monroe’s
Nina’s voor altijd
Nina’s voor altijd

alle Nina’s voor altijd
fotomorfisch genageld
vereeuwigde fantomen
Dietrich’s, Garbo’s en Monroe’s
vereeuwigd en vernacheld

Meneer Fotofantotemie
in ruil voor eeuwig leven
de eeuwige fotomorfie
Dietrich’s, Garbo’s en Monroe’s
voor alle tijd genageld
voor alle tijd vernageld
voor alle tijd vernacheld
voor altijd vastgenageld

Kamikka (1991)


Uitleg
Betekenis van woorden vernagelen, nagelen, vastnagelen, vernachelen.
Vernagelen – Een vuurmond wordt vernageld om hem ten minste voor eenigen tijd onbruikbaar te maken, als men genoodzaakt is hem aan den vijand over te laten. Men vernagelt een stuk door eene stalen vernagelpin, van hakkels of tanden voorzien, in het zundgat te drijven en daarna het bovenste gedeelte af te slaan, ten einde het uitrukken te beletten. Gewoonlijk brengt men alvorens een klos in de ziel, waarin dan de vernagelpin gedreven wordt. Ook kan men een stuk onbruikbaar maken, door een met hoedenvilt omgeven kogel tot tegen den bodem der ziel te drukken.
Nagelen – (ov) met spijkers vastslaan.
Vastnagelen – (nagelde vast, heeft vastgenageld), vastspijkeren.
Vernachelen – 1) Bedotten 2) Bedriegen 3) Beetnemen 4) Belazeren 5) Verneuken 6) Verneuriën 7) Vernichelen 8) Vernikkelen 9) Vernoggelen.

Fotomorfie is afgeleid van ‘foto’, zoals ‘in een foto vastgelegd’. De woorden fotofantomie, -fantomisch, -morfisch, -morfie, hebben betrekking op het vastleggen van een beeltenis op fotopapier van als erotisch aantrekkelijke geachte vrouwen.
In het woord fotofantotemie ligt het woord totem besloten: afgod, amulet, heilig voorwerp, religieus symbool: fetisj, verafgood voorwerp, voorwerp van ziekelijke verering.

De vrouwen die in de tekst hierboven worden genoemd zijn dood, of zullen sterven. Ondanks fotografische vereeuwiging, wacht deze ‘modelvrouwen’ tevens de dood door vergetelheid. [Zeker nu, nu iedereen zichzelf met gefotoshopte selfies als toonbeeld op (totaal vluchtige) Social Media promoot. Vele varkens maken de spoeling dun.]

Betekenis van Nina.
Nina is een vrouwelijke voornaam met verschillende oorsprongen. Het is een overwegend Oost-Europese en Slavische naam die later wereldwijd is gebruikt.
Er zijn alternatieve spellingen, afhankelijk van de oorsprong van de naam. Nína is een IJslandse naam; Niná een Sami-naam, gebruikt in Noord-Noorwegen, Noord-Zweden, Noord-Finland en de oblast Moermansk.
De genoemde namen kunnen dienen als een korte vorm van namen die eindigen op -nina/-nine, waaronder Marina, Katharina, Antonina, Giannina en Constantina. Nina kan ook dienen als een korte vorm van Anna. De naam heeft ook een relatie met het Spaanse woord niña, klein meisje en heeft betekenis in verschillende andere talen: Hebreeuws: God was genadig, God heeft gunst getoond; Perzisch: leuk; Hindi: mooi; Swahili: moeder; Native American: sterk; Hebreeuws: parel; Chamorro: glimmer of light; Spaans: engel; Arabisch: vriend; Grieks: bloem.

Nina staat hier voor de levende vrouw die in dezelfde situatie verkeert als haar voorgangers en hetzelfde lot zal ondergaan: (vaak ongelukkige levens) ‘vereeuwigd’ in zilver in een zwart-witfoto, commercieel vernacheld, hangend in een lijst aan de muur in vele woningen: genageld, vastgenageld. Een niet werkend, leeg beeld, dat een onduidelijk verlangen opwekt of moet opwekken.

Per Nietter


Brut oder der Schrei (1987/88/90/91)  /  Pœzie  /  Teksten