Heb je wel gehoord

Heb je wel gehoord
van die gruwzame moord
die stoute moord in den lande
Ze schoten er op los
de koning was de klos
hier ging zijn leven stranden.
’t Is gek
’t is maf
van de koning zijn zij af.
’t Was een pecuniaire last
die de staatskas zwaar belast’
nu wijlt de koning in zijn graf.

Zijn bloed gerónnen, gerónnen, zijn botten as.

Gewónnen – begónnen – de Républíek
Gewónnen – gewonnen – Leve de Républiek.
Lang Leve de Républíek

Joe Krosjten (20 maart 2024)

Vermoorde koningen in de eenentwintigste (1 van 1) en twintigste eeuw (12 van 16).

POST SCRIPTUM
Koningsmoord
Lijst van koningsmoorden vanaf 2000 voor Christus

Nederland de eerste republiek die werd gesticht in de vroeg moderne tijd.


2024  /  Pœzie  /  Teksten