Je voelt het aan alles

Je voelt het aan alles
De toename van de criminaliteit
die de wet dicteert en de stad regeert.
Terugkerende geweldplegingen
van burgers in eigen land en buitenland.
Het misdadige gedrag van banken
de massa-industrie.
Plastic-, fleece-, kunststofmakers
farmaceutische industrie
landbouw- en veeteelt-industrie
kippen-, varkens-, koeien-bio-industrie
dierenbont- en dierproevenindustrie.
De reclame-, shit-, mode-, popmuziek-
narcisme-, hedonisme-industrieën
de zorgindustrie en woonmarktindustrie.
Die totale industriële geldmakerij.

Economie?
De economie gaat niet over de wensen van mensen
maar over het bedriegen van mensen
en het aanpraten van wensen.
Omwille van geld
een steeds kunstmatiger economisch systeem.
Je voelt het.

Economie van uitsluiting en uitbuiting.
Ongebreidelde niet te stoppen oude dictaturen, en nieuwe.
Exponentiële ONeensgezindheid.
Groeiende dictatuur van de haat.
Van onkunde van regeerders, bestuurders
van wanstaltig handelen
het verdrukken van burgers
met meer en meer verstikkende regels en voorschriften.
’t Zal leiden tot totale ontwrichting van de maatschappij
deze stad, dit land, alle landen, de wereld.
– dat voel je –
tot verharding van stelsels
hardere bestuurlijke maatregelen
bruter optreden door de overheid
tot dictatuur in eigen land
meer dictaturen in de wereld
burgeroorlogen, oorlogen tussen landen
met verwoesting, decimering tot gevolg.
De ondergang.

Laten we hopen dat er ergens
nog een stukje vrijwel ongerept oerwoud overschiet
met een paar inheemse mensen erin
van waaruit opnieuw kan worden begonnen.
Een gelukkige evolutie die miljoen’ jaren mag duren
wat ons betreft.

Luïs de Peslin & Phil Peitts (7 augustus 2021; 8 juni 2022)


2021  /  Pœzie  /  Teksten