Zonder titel

Een vrouw zonder graf
die niemand zich herinnert
de as verwaaid
rien ne se perd

Ik zou haar grafsteen
had zij die
niet bezoeken
met bloemen

Haar as verstrooid
boven een rivier
op zee
over een weiland
in een bos
of een tuin
Wie weet

Ouni Numm (2 december 2020)


2020  /  Pœzie  /  Teksten