Beest

1.

Kwaad vuurbeest
Wild kwaadbeest
Sla heet scherp
Vuurbeest sla heet
Kwaad Vuurbeest
Wildheet vlam

Vlam eet vuur kaal Kwaal
Beest vlam eet vuur kaal
Furie stamel smaal

Brand zwart brand
Furie brand Furie brand
Brand brand brand

2.

Goorslang broed
Vuur lang lang
Broed slang brand
Lang brand lang
Broed slang smeul
Lang smeul lang

Goorslang brand
Boor tol vlam
Tol rond schram
Bloed brand stol
Braambol brand
Brokkrop dam

Broed slang
Brand
Smeul
Lang
Lang
Lang

Deu Tieng (5-9-2007)


2005  /  Pœzie  /  Teksten