Beste Seb al Aidt (maart-april 2024) — kopie


Maart-april 2024

“Ik ben absoluut geen antisemiet,
of, nou ja, niet persé,
en ook haat ik moslims niet,
of mensen met een haakneus,
zwart haar en bruine ogen.”

Beste Seb al Aidt,

Zoals je weet sta ik empathisch tegenover de underdog, de dakloze, en David met enkel zijn slinger die het opneemt tegen Goliath, die beschikt over gesofisticeerd, technologisch hypermodern, oorlogstuig. Sinds de laatste ontwikkelingen in Palestina nam ik me voor om voor mezelf op papier te zetten hoe ik sta in deze zaak. Los van het gegeven dat ik geneigd ben om de kant van de underdog te kiezen.

Triest is, dat het ontstaan en het voortbestaan van Joden in Palestina, – die er een staat opeisen waar zij een naam aan gaven die ik niet noem(1), in plaats daarvan gebruik ik de omschrijving Joden in Palestina -, slechts leidt tot meer anti Joodse gevoelens, bij toenemende aantallen mensen waaronder Joden binnen en buiten Palestina(2), en natuurlijk ook door de onschuldigen. Triest is, dat de Palestijnen nu door nazaten van in de jaren dertig en veertig van de 20e eeuw in West-Europa vervolgde en vernietigde Joden, zo’n beetje als de Joden van toen worden behandeld, in hun bestaan bedreigd en ook vernietigd(3).

Vergeef mij het gebruik van de omschrijving Joden in Palestina. Palestina is voor mij: het gebied liggend binnen de hierna genoemde plaatsen: vanaf de Middellandse Zee, met in het zuiden Al Qarya as Suwaydiya en in het noorden Rosh HaNikra, van het noorden landinwaarts naar Metula, tot het einde van de UN 2000 Blauwe Linie tussen J.I.P. en Libanon naar het gebied daaronder met al zijn rivieren, en dan langs de DMZ-lijn tussen J.I.P. en Syrië naar het zuiden, het Meer van Galilea, de loop van de Jordaan volgend steeds verder zuidwaarts, door de Dode Zee, tot aan Eilat en Akaba en terug naar de Middellandse Zee, Al Qarya as Suwaydiya. Voortaan zal ik, wanneer ik Joden in Palestina bedoel, de afkorting J.I.P. gebruiken.


1Theodor Herzl spreekt in 1896 van Der Judenstaat (bron: nl.wikipedia.org)
2 Joden in verzet tegen de Joodse staat: ‘Ik word vaak beschuldigd van antisemitisme’. Binnen de pro-Palestijnse protesten die sinds het uitbreken van de Gazaoorlog op veel plekken in de wereld plaatsvinden, hebben antizionistische Joden een opvallende stem (bron: volkskrant.nl).
Joodse Amerikanen hebben de afgelopen weken meerdere keren gedemonstreerd voor een staakt-het-vuren in Gaza. In Nederland en andere landen gebeurt dit ook (bron: nu.nl).
Joodse academici en studenten: ‘Universiteiten moeten stelling nemen tegen Israël’ (… ) Wij spreken ons met klem uit tegen de vernietigende oorlog die Israël voert tegen de ruim twee miljoen Palestijnen in Gaza (bron: nrc.nl).
3 Israël bedrijft apartheid jegens Palestijnen. (…) overheersing en misdaad tegen de mensheid, beschrijft hoe massale inbeslagnames van Palestijns land en eigendom, onwettige moorden, gedwongen overdracht, drastische bewegingsbeperkingen en de ontkenning van nationaliteit en staatsburgerschap aan Palestijnen allemaal onderdelen van een systeem dat onder internationaal recht neerkomt op apartheid. Dit systeem wordt in stand gehouden door schendingen waarvan Amnesty International heeft vastgesteld dat apartheid een misdaad tegen de menselijkheid is, zoals gedefinieerd in het Statuut van Rome en het Apartheidsverdrag (bron: deroerom.nl). Zie ook noot 16.

—  pagina 1  —

Dat Palestijnen stelselmatig onderdrukt worden, verdreven, achtergesteld, mishandeld door Joden – met in hun joods-Joodse vaandel het ‘Holocaust-symbool’(4) van slachtofferschap(5) -, wordt door velen erkend, maar niet door iedereen zo gezien en toegegeven. Zelfs respectabele Joden binnen en buiten J.I.P. spreken hun zorgen uit over hoe er in Palestina met de Palestijnen wordt omgegaan.

J.I.P. waarvan de nazaten ooit slachtoffer waren van nazi-beulen ontpopten zich na 1948 zelf tot beulen(6). Wat de Joden doen met Palestijnen is wreed, cynisch en sadistisch. De Palestijnen zijn niet schuldig aan de Holocaust, namen er geen deel aan, en zullen er daarom een mindere boodschap aan hebben, zij hoeven zich de ‘Holocaustkaart’ minder aan te trekken(7).

Ze zouden er waarschijnlijk meer compassie voor opbrengen en empathie voor voelen indien zij zelf niet het slachtoffer waren van een holocaust(8), van genocide(9), etnische zuivering(10) en apartheid(11).

De Palestijnen hebben nauwelijks verweer in hun strijd tegen hun bezetting en onderdrukking. Zij krijgen niet de militaire steun om hun vrijheidsstrijd kracht bij


4 Der “Judenstern” (bron: bpb.de).
Joden werden in de Tweede Wereldoorlog in door de Duitsers bezette landen gedwongen om een gele davidster op hun kleding te dragen. Die ster werd een symbool van de Holocaust (bron: nos.nl).
5 in Israël is een groot gebrek aan rationeel denken. We zijn te emotioneel, te nationalistisch en we zitten vast in onze slachtofferrol.’ (Bron: vokskrant.nl)
6 1) Folteraar (…) 9) Wreedaard (bron: encyclo.nl). Eigenschap of hoedanigheid algemeen: wreed, meedogenloos, sadistisch. Activiteit of handeling: mishandelt mensen of dieren, beult mensen af (bron: anw.ivdnt.org).
7 In de Gaza-oorlog beroept Israël zich opnieuw op de Holocaust, als waarschuwing voor de tragedie die het land bedreigt. Niemand hoort de terreur van Hamas te vergoelijken, maar daarin een analogie zien met de Jodenvervolging door de nazi’s, is niet alleen historisch dubieus, het is ook ethisch bedenkelijk (bron: destandaard.be).
8 In de hedendaagse betekenis van een slachting onder mensen gebruikte de Schotse auteur Leith Ritchie het woord holocaust in 1833 voor het eerst. Hij deed dat in zijn beschrijving van een gruwelijke gebeurtenis uit 1142: honderden inwoners van het stadje Vitry-le-François kwamen toen om het leven in een kerk die door soldaten van de Franse koning Lodewijk VII in lichterlaaie was gezet. Rond 1916 begon het woord vaker op te duiken, in verslagen van de massamoord op Armeense christenen die zich destijds in het Ottomaanse Rijk afspeelde. (Bron: kijkmagazine.nl)
9 Netanyahu die zijn troepen had aangevuurd met de kreet ‘Amalek’, daarmee in feite het element opzet van het juridische begrip genocide had ingevuld (…) Als Netanyahu ‘Amalek’ roept tegen de troepen bedoelt hij de Palestijnen in Gaza. Nu deze leus in de praktijk wordt gebracht op allerlei manieren – bombardementen, vernietiging van infrastructuur, hongersnood, onthouding van drinkwater en medicijnen – is er naar mijn mening alle reden om aan te nemen dat er van genocide sprake is, en zeker van oorlogsmisdaden. De drogreden dat de premier alleen Hamas wil treffen, kan niet in stand blijven als de president meent dat wie Hamas niet weerstreeft ook tot Hamas behoort. Hamas is geen volk, de Palestijnen en Amalekieten wel (bron: nrc.nl).
Is Israël schuldig aan genocide? Deze VN-rapporteur denkt van wel (12 maart 2024) (bron: dekanttekening.nl).
VN-rapporteur voor de Palestijnse Gebieden: ‘Genocide is niet één handeling, het is een proces’ (bron: trouw.nl).
10 ‘Etnische schoonmaak is al een realiteit voor Palestijnen sinds 1948’ (bron: nrc.nl).
11 (Joden) en apartheid (bron: https://www.amnesty.nl/encyclopedie/apartheid). (Jews) and apartheid (bron: Wikipedia.nl).

—  pagina 2  —

te zetten, die aan Joden, om hun politiek van verdrijving en apartheid(12) voort te kunnen zetten, ruim wordt geboden door Westerse bondgenoten, Amerika vooral.

Het wegvegen van Palestijnen naar de hoeken van het land, de verdrijving van Palestijnen uit hun huizen, de vernietiging van hun eigendommen, het demoniseren van Palestijnen, het continu wegzetten van hun strijd ter bescherming van hun leefruimte als terrorisme, mag geen Holocaust met hoofdletter genoemd worden, – die term staat synoniem voor de moord op de Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wel kan je anno 2024 spreken van een holocaust.

Het creëren van de staat J.I.P. heeft tot slot geleid tot kamp Gaza, een gevangenis(13) met ruim twee miljoen miserabelen achter elektrische stalen hekken(14). Je zou het een concentratiekamp(15) kunnen noemen. Het leven in Gaza is een hel. De leefomstandigheden zijn erbarmelijk, de vooruitzichten hopeloos en uitzichtloos(16).

De Joodse bevolking in Palestina groeide sinds eind 19e eeuw uit van een handjevol individuen(17) naar ruim zes miljoen mensen. Maar er leven meer Joden verspreid over de wereld dan er wonen in Palestina. In diaspora(18), een woord ook dat sterk in verband


12 Apartheid is de uitoefening van macht over een raciale groep mensen door middel van systematisch onteigening, verdrijving, bewegingsbeperking en zo meer. Mits herkend en erkend als abnormale werkelijkheid is de onderdrukking niet incidenteel maar structureel, weloverwogen en vaak stilzwijgend door de staat zo georganiseerd (bron: ensie.nl).
Israel’s apartheid against Palestinians (bron: amnesty.org).<
Israel’s 55-year occupation of Palestinian Territory is apartheid – UN human rights expert (bron: ohchr.org).
Israel’s apartheid against Palestinians: a cruel system of domination and a crime against humanity (bron: amnesty.org).
Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution (bron: hrw.org).
13 Gaza, ook wel de ‘grootste openluchtgevangenis ter wereld’ genoemd (bron: demorgen.be)
14 (Joden bouwen een) metershoog hek op grens met Gaza (bron: nos.nl).
(De Joden versnellen de bouw van een) kilometerslange ondergrondse muur om Gaza (bron: bnnvara.nl).
De muur in Palestina (bron: sampol.be).
15 Een concentratiekamp is een gevangenkamp, dat bedoeld is om tegenstanders bang te maken, te vernederen, en uiteindelijk vaak te vermoorden (bron: nmkampvucht.nl).
16 Miljoenen Palestijnen leven in erbarmelijke omstandigheden en vaak zonder uitzicht op verbetering (bron: parlement.com).
‘Mijn leven lang heb ik in oorlog geleefd. Het was al oorlog toen ik geboren werd. Gek eigenlijk dat ik eraan gewend was om bommen te horen. Al heb ik altijd geweten dat het niet normaal was.’ (Bron: vluchtelingenwerk.nl).
Gaza onleefbaar (bron: bnnvara.nl).
(Joden) veroverde(n) het gebied in 1967. (…) het gebied is nog steeds afgesloten. (De Joden) (blokkeren) met hulp van Egypte (…) de doorgang voor de meeste personen en spullen in en uit het gebied. Het wordt daarom (…) ‘de grootste openluchtgevangenis ter wereld’ genoemd. De leefomstandigheden zijn er, onder andere vanwege die blokkade, slecht. Meer dan de helft van de Palestijnen in Gaza leeft in armoede en het merendeel van de jongeren is werkloos (bron: stories.nos.nl).
17 In het begin van de 19de eeuw waren er zowat 10.000, in 1883 24.000: op beide tijdstippen ongeveer 3,5% van de bevolking. Tussen 1882 en 1948 vestigde zich een toenemend aantal Europese joden in Palestina (bron: sampol.be).
18 Het Griekse diaspeirein betekent ‘verstrooien’. Diaspora ‘verstrooiing’ is ervan afgeleid. Het begrip wordt al in de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude Testament, uit de eerste eeuwen v. Chr.) gebruikt voor het noodgedwongen verspreid onder andere volken wonen van het Joodse volk. Tot ver in de twintigste eeuw werd diaspora vooral met betrekking tot Joden gebruikt. Pas vrij kort wordt het begrip ook wel gebruikt voor andere volken of zelfs individuen die buiten hun eigen land of kring wonen (bron: ensie.nl).
Diaspora (volksverspreiding) – Betekenis en herkomst (bron: historiek.net).

—  pagina 3  —

wordt gebracht met het Joodse volk. Echter zijn Joden niet de enigen die in diaspora leven: zo zijn daar de Afrikaanse -, Albanese -, Armeense -, Chinese -, Javaanse -, katholieke -, orthodoxe diaspora’s. En dat zijn ze nog niet allemaal(19). Het woord diaspora heeft enerzijds een negatieve klank. Onder andere in het geval van de Afrikaanse diaspora, die het gevolg van slavenhandel was. De nazaten van deze slaafgemaakten leven nu veelal gerespecteerd en invrijheid in het land waarheen hun voorouders werden gedeporteerd. Het begrip diaspora kent tegenwoordig ook een positieve benadering(20).

Het is mogelijk om als Jood buiten Palestina te existeren en te floreren dan wel een betekenisvol leven te leiden. Daarvan zijn ruim acht miljoen Joden het levende bewijs. Het wordt tijd voor J.I.P. om dat in te zien.

Over het gebruik van de woorden Jood en jood, Joods en joods(21). Het ene verwijst naar een Joods volk, het andere naar de door het volk beleden religie. Dat is uniek en bevreemdend. Tot welk volk behoor ik dan, vraag ik me af, beste Seb, de Bataven?(22) Zouden alle mensen die het katholicisme belijden naar één land moeten migreren? Dat zou het land Gezalfdemessias moeten heten. Stel je dat eens voor. Waar zou jij denken dat dat land moet liggen?

Ander voorbeeld. Neem iemand: humanist en Duitser, aanvankelijk wonend in Duitsland met een Duits identiteitsbewijs. Humanist en Duitser, twee verschillende woorden voor twee verschillende dingen, die zich verenigen in een persoon. Een Amerikaan, geboren in Amerika is behalve jood (gelovig) met kleine letter ook Jood met hoofdletter. Hij leeft als expat in Kaapstad en is CEO bij een diamantmijn. Hij is Joods-joods en Amerikaan. De Duitser is enkel humanist en Duitser (en werkt in de auto-industrie, om precies te zijn bij autofabrikant Volkswagen in Uitenhage(23), Zuid-Afrika, als auto-ingenieur, – vanaf zijn dertigste). De Duitser is ook Indo-Iraniër, samengevat Ariër. Maar geen Jood denkt bij het zien van de man, hé, daar heb je er één, een Ariër. Indien dat wel zo was dan zou de Duitser misschien antwoorden: “Nee hoor, ik ben Humanist-humanist, ik ben gelovig humanist en Humanist, zie dat laatste als een soort, een familie, een afkomst, een genus. Van dat Arische zouden we af kunnen zien. U bent Joods-joods, zegt u? U hoeft niet bang te zijn, gerespecteerde mede-wereldburger. Overigens, geachte kosmopoliet, zo Joods ziet u er nou ook weer niet uit. Weet u hoe dat komt?”


19 (…) vele volkeren hebben een diaspora meegemaakt (…) (bron: nl.wikipedia.org).
20 “Diaspora” kan ook gebruikt worden om te verwijzen naar de culturele, economische en politieke invloed die groepen mensen uitoefenen in hun land van verblijf, evenals hun banden met en bijdragen aan het land van oorsprong. (bron: ensie.nl/onze-taal/diaspora). Wij geloven sterk in de kracht van diaspora. De verhalen van onze ambassadeurs laten zien op welke unieke en positieve manier diaspora kan bijdragen aan de samenleving (bron: iom-nederland.nl).
21 Zie noot 30.

22 De Bataven (ook wel Batavi of Batavieren) waren een vermoedelijk West-Germaanse stam (bron: nl.wikipedia.org).
23 Vernoemd naar Jacob Abraham Uitenhage de Mist, commissaris-generaal van de Kaapkolonie tijdens het interregnum van 21 februari 1803 tot 25 september 1804 (bron: nl.wikipedia.org).

—  pagina 4  —

Joden van duizend en meer jaar geleden zullen meer overeenkomst tonen met andere bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten, met hetzelfde DNA(24). De Joodse neus is een ‘Arabische neus’, echt Joods haar is zwart, echte Joodse ogen bruin, (voor wie graag in stereotypen denkt, zie noot: ‘Leer de Jood herkennen, les 1’(25)). Maar veel Joden vertonen dergelijke kenmerken niet. Hoe kunnen Joden er zo verschillend uitzien?. Volgens Jits van Straten is ‘Jood’ als etnische aanduiding een mythe(26).

Hetzelfde geldt voor veel volken. Bestaat er wel een typische Nederlander? Homo neanderthalensis? Een onvervalst Trijntje(27) uit Hardinxveld-Giessendam? Veel Deens, Romeins, Germaans, Spaans, Frans en wat al niet voor ‘bloed’ zit er in het Nederlandse bloed(28). De wereld is een grote smeltkroes. De vermenging gaat door. Die is er altijd en overal geweest. Overal en altijd. Ook het Palestina van weleer was al vanaf de prehistorie een ‘smeltkroes, waar de verworvenheden van de omringende culturen op elkaar inwerkten’(29).

Ben je nog Jood als je geen Hebreeuws meer spreekt, of Jiddisch, enkel de taal van het land waarin je werd geboren en woont? Ben je nog Jood als achterachterachterkleinkind van een Joodse vrouw die met een atheïstische Fransman trouwde en hun kind een katholieke Quechua huwde waarvan de nakomeling aan een Boeddhistische Chinees trouw beloofde, en het kind van dat koppel een verbintenis aanging met een animistische Inuit, … om uit te komen bij genoemd achterachterachterkleinkind, dochter van een Slavische sociaaldemocratische moeder die tevens vindt dat er wel zoiets als een bovennatuurlijke kracht moet bestaan, en een Brabantse boer genaamd Wiel. Iemand dan nog Jood willen noemen gaat ver. Waarom houden Joden zelf zo vast aan het woord Jood? Hitler met zijn idee van ‘ras’ vond dat prachtig. Hij vond dat je nog Jood bent als dat allang niet meer voor redelijk kan doorgaan. Met enorme gevolgen.

Het gegeven dat iemand Jood is omdat zijn of haar moeder Jood is, snijdt eigenlijk geen hout: geboren worden met de ‘sociaal-culturele identiteit van een bevolkingsgroep’(30). En nog gekker is dat wie een Joodse vader heeft maar geen Joodse moeder, dat die geen Jood is. Was, tot 2005(31). In het artikel waarnaar in noot 31 wordt verwezen wordt voortdurend het woord joods met kleine letter gebruikt: joodse vader, erkend als jood, joodse moeder, om joods te zijn, ook met een joodse vader, als jood, joods Nederland, 


24 Volgens Schwarz komt uit het nieuwe onderzoek naar voren dat de huidige bewoners van de regio ondanks de tumultueuze veranderingen in dit gebied sinds de Bronstijd ‘voor een groot deel afstammen van de oorspronkelijke volkeren in het gebied.’ (Bron: nationalgeographic.nl)
25 Leer de Jood herkennen (bron: onderwijsmuseum.nl).
26 DNA wijzigt joodse geschiedenis Volgens Jits van Straten is ‘Jood’ als etnische aanduiding een mythe (bron: trouw.nl).
27 Trijntje uit de prehistorie (bron: canonvannederland.nl). TRIJNTJE (gest. ca. 5500 v. Chr.), oudste menselijke skelet dat in Nederlandse bodem is gevonden. (bron: recources.huygens.knaw.nl).
28 Nieuw genetisch onderzoek naar resten van de eerste bewoners van Europa laat zien dat het continent een smeltkroes is, met oeroude bloedlijnen van immigranten uit Afrika, het Midden-Oosten en de Russische Steppe (bron: nationalgeographic.nl).
29 Geschiedenis van Palestina (bron: wikipedia.org)
30 De Joden vormen een volk of etniciteit (bron: wikipedia.org).
Etniciteit is een ingebeelde gemeenschap, wat gepaard gaat met enige mythevorming die aangeboren kenmerken veronderstelt (bron: wikipedia.org).
31 Ook kinderen van alleen een joodse vader nu erkend als jood (bron: trouw.nl).

—  pagina 5  —

onjoodse liefhebbers van de joodse leefwijze, tot het jodendom, joodse ouder, joodse binding, enzovoorts. Verwarrend ook: ben je Joods met een Joodse moeder. Ben je Joods maar niet joods met een moeder die alleen Joods is(32).

De noodzaak voor veel Joden om naar Palestina te verhuizen werd na de Tweede Wereldoorlog door hen gezien als enige oplossing om aan de Europese christelijke Jodenhaat te ontkomen. Er waren ook Joden die niet naar J.I.P. emigreerden maar naar andere landen. Voor weer andere Joden was er geen reden om te emigreren. Er was minder aanleiding om naar Palestina of andere landen te vluchten na Hitlers dood en de val zijn Duizendjarige Rijk. De Joden die naar J.I.P. uitweken, hadden het uiteindelijk beter gekregen als ze waren gebleven waar ze woonden. Westerse landen zijn zich als gevolg van de Holocaust beter gaan gedragen naar Joden toe, heet het. De Jodenhaat die tekenend was in Europa gedurende zo lange tijd is omgeslagen in een schreeuw ter verdediging van J.I.P. en ook van Joden in het eigen land.

J.I.P. is een wespennest gebleken dat valse sentimenten oproept en heeft slechts oorlog tot gevolg gehad, verzet door een volk dat van hun land is verdreven, en nog steeds wordt beroofd van stukken land door Joden.

Het stichten van J.I.P. was vanaf het begin een slecht idee, een misdadig idee. Een paradox. Het goedkeuren door de VN van J.I.P. in 1947, en het uitroepen van een staat door het Jewish Agency in 1948, het erkennen van J.I.P. door Amerika, Rusland, en andere landen, ging geheel ten koste van de eigenlijke bevolking van het gebied, de Palestijnen, en is een gotspe(33). Met onmiddellijk oorlog tot gevolg. Leidend tot continue dreiging van oorlog en weerkerende dodelijke gevechten. De Joden op de vlucht voor vernietigend antisemitisme door West-Europeanen, haalden zich met de stichting van de staat J.I.P. de haat van Palestijnen en Arabische landen op de hals. De eeuwenlange vreedzame co-existentie van een miljoen Arabische Joden in islamitische landen en moslims werd totaal verstoord, nadat J.I.P. ontstond waardoor …

Er wonen tot op heden altijd meer Joden niet in Palestina, maar in andere landen. Van die Joden hoor je relatief weinig. Zij zijn het probleem blijkbaar niet.

J.I.P. zijn het probleem. Het voortdurend politiek inzetten van de term Holocaust is het probleem. Joodse apartheid is het probleem. Het behandelen van Palestijnen als tienderangs burgers is het probleem. Het voortgaand stelen van Palestijnse huizen is het probleem, het vernietigen van de huizen en boomgaarden van Palestijnen is het probleem, het voortgaande verder koloniseren van de Westelijke Jordaanoever is het probleem.

J.I.P., nazaten van de slachtoffers van de Holocaust, zouden dit allemaal toch niet moeten willen, zij zouden niet de beulen moeten zijn die ze zijn geworden. De


32 De woorden Jood, Jodin, Joods en Jodendom krijgen een hoofdletter als het om het volk gaat of om de etnische of de culturele groep. Als het om een religieuze aanduiding gaat, zijn jood, jodin, joods en jodendom met een kleine letter (bron: onzetaal.nl).
33 Gotspe is een term (…) waarmee wordt verwezen naar brutaal of schaamteloos gedrag, vaak gekoppeld aan een onbeschaamde leugen, overdreven arrogantie of een schandalige daad (bron: ensie.nl).

—  pagina 6  —

Palestijnen zijn niet schuldig aan de Holocaust. Hoe kunnen Joden hun broeders, – Palestijnen zijn genetisch ook Joden, en andersom -, zo hardvochtig behandelen, decennium in, decennium uit, dat mag racistisch heten, sadistisch ook.

Is het niet ook begrijpelijk dat de wraak- en haatgevoelens34 van de Gazanen, de Palestijnen, keer op keer het kookpunt bereiken en dat zij uitbraken uit de Gazagevangenis, dwars door het prikkeldraad en de stalen in ondergrondse muren verankerde gevangenishekwerken heen35, en dat de uitgebroken Palestijnen iedereen die zich direct buiten de gevangenishekken zou bevinden en ook verder daarbuiten, Joods of niet, toeristen of linkse kibboetsiem, zouden doden? Met dodelijke gevolgen voor de Palestijnen zelf. Hebben ze dat geweten? Ik zou het de Islamitische Verzetsbeweging willen vragen. Had de beweging meer steun verwacht van andere Islamitische landen? Was die steun hen toegezegd door hun Arabische ‘broeders’, maar kregen zij die niet toen puntje bij paaltje kwam? Zijn zij door hun eigen moslim broeders verraden? Was de uitbraak een bewuste ultieme daad van zelfdestructie, een goddelijke apotheose van wanhoop? Van leven in de hel naar het eeuwige leven in het paradijs?

Heb jij daar een idee over, Seb?

Hartelijke groet,
Coen Moerat

PS Hopelijk schrik je niet van de hoeveelheid noten. Eén artikel is een echte aanrader: dat waarnaar de noot verwijst (blz. 5): DNA wijzigt joodse geschiedenis (Trouw, Eildert Mulder, 1 februari 2010). Daarin staat onder andere: ‘De vraag naar de herkomst van de joden kan heftige reacties oproepen, omdat hij de nationale mythe van de staat (J.I.P.) raakt: die van verdrijving, diaspora en terugkeer. De discussie is al ruim een eeuw oud en laait geregeld op. Ze draait om de vraag: stammen de grote joodse gemeenschappen in de wereld af van het oude volk Israël of van bekeerlingen? Shlomo Sand, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel-Aviv, kiest voor het laatste’.

PPS Ik gebruik in mijn brief aan jou het begrip J.I.P. = Joden met hoofdletter (in Palestina) dertien maal, en voor het overige het woord Joden nog eens vierendertig keer, Jood zeventien maal, Joods (met hoofdletter) tien maal, Joodse elf maal. Dat komt mij achteraf onzinnig voor, na al de kennis die ik heb opgedaan, al die artikelen die ik las waarvan de zevenendertig noten die ik aan de tekst toevoegde mogen getuigen. Ik had een andere term moeten bedenken. De woorden Jood, Jodin, Joden, Joods, Jodendom moeten komen te vervallen. ‘Joden’ stammen niet af van het Bijbelse volk. Met het woord jood/jodin, joods, joodse, joden, jodendom enzovoort worden mensen bedoeld die het joodse geloof aanhangen. Een christen is een aanhanger en belijder van het christendom. Terwijl de ene christen in een Zuid-Amerikaans land woont, woont een andere christen in het Vaticaan, in Nederland, Duitsland, België, welk land dan ook. Hij


34 De haat die Palestijnen vaak voelen tegenover (J.I.P.), komt door wat ze om zich heen zien. Door het beeld van (Mohammed) al-Durrah, door de soldaten, door de (J.I.P.) die ze niet kennen, door de discriminatie waar ze in leven en die ze voelen (bron: mo.be).
35 Zie noot 14.

—  pagina 7  —

of zij zal zich daar niet in de eerste plaats op laten voorstaan. In eerste plaats zal hij zich Belg, Duitser, Nederlander, of Paus noemen. Maar wat een Nederlander precies is, qua cultuur, qua etniciteit, qua volk en qua geloof dat is niet duidelijk. Er zijn zoveel geloven in Nederland, alleen het christelijke geloof bestaat al uit drie takken, waarvan het protestantisme uit meer dan tien subgroepen bestaat. Nederland herbergt zo’n acht geloofsgroepen.

Ik stel voor, beste Sep, dat bij herlezing van deze brief aan jou, je overal waar Jood, Jodin, Joods, Joodse, Jodendom met hoofdletter staat, dat je daar puntjes ziet.

PPPS Ik ontdek steeds meer nieuwe artikelen die mijn brief aan jou, Seb, als het ware overbodig maken. Alles wat ik na lange overpeinzingen intuïtief36 heb begrepen en mij door gezond verstand37 is ingegeven, heb ik ’s nachts in bed in één keer op papier gezet, een dag later uitgetypt, en vervolgens gedocumenteerd met noten. Het kan allemaal door de shredder. Ik zou opnieuw moeten beginnen, veel meer vanuit de artikelen die ik las, met een duidelijk vraagstelling beginnen, en die vraag (vragen) stapsgewijs beantwoorden, daarbij citerend uit de artikelen. Mijn ideeën vind ik terug in de verschillende artikelen, maar dan helder verwoord door geoefende denkers en schrijvers. Daaruit blijkt wel dat wat ik te berde bracht, zo onbeholpen als het is verwoord, nog zo gek niet is.

PPPPS Waar ik niet uitkom is welke schrijfwijze ik moet hanteren. In het ene artikel wordt jood uitsluitend met kleine letter geschreven, in een ander artikel voor negenennegentig procent met een hoofdletter. Welke schrijfwijze had ik moeten bezigen? Als ik jood met kleine letter schrijf dan heb ik het dus over religieuze joden. Joden zijn net zo goed bekeerlingen. Een groep, waarvan de leden overal in de wereld wonen. Waarom zijn joden ook Joden. Dat is toch een bedenksel! Een vorm van arrogantie! Waarom moeten zij zo nodig een eigen land hebben. Waarmee ze zich bovendien nieuwe haat op de hals haalden. Niet van het hypocriete West-Europa, dat na eeuwen van antisemitisme en jodenvervolging, na de Tweede Wereldoorlog de joden ‘heilig’ verklaarden. De aard van het beestje veranderde echter niet: de westerse wereld ruilde haat jegens joden voor haat jegens een andere bevolkingsgroep. Die andere groep spreekt eveneens een Semitische taal, als de joden, en heeft hetzelfde DNA als de joden. Maar hangt een ander geloof aan, de islam. Nadat de joden zich parasitair in Palestina hadden genesteld, zich er een groot deel van toegeëigend hadden, de naam van het land hadden gewijzigd, en de daar van oudsher levende Palestijnse bevolking alle kanten op hadden gejaagd, de staat J.I.P. hadden uitgeroepen, ontbrandde er een blijvend conflict met Palestijnen en met de met Palestijnen sympathiserende landen. Het had ook tot gevolg dat de miljoen joden in Arabische landen die eeuwenlang vreedzaam hadden samengeleefd met moslims, uit hun thuisland verdreven werden. ‘De


36 Intuïtie is iets weten op gevoel, een functie waar elk mens mee geboren wordt. Intuïtie betekent letterlijk in het Latijn ‘innerlijk weten’ (bron: ensie.nl).
37 Gezond verstand wordt in de filosofie gebruikt om aan te duiden hoe men de waarheid kan inzien zonder gebruik te maken van filosofische redenering (bron: nl.wikipedia.org).

—  pagina 8  —

islamitische wereld werd een plek waar geen joden meer kónden wonen38. J.i.P. was de oplossing voor de West-Europese jodenhaat, maar gaf aanleiding tot nieuwe haat, en heeft de wereld verdeeld in grote haatblokken en de wereld verder gepolariseerd. Therefore I agree, Palestina should be free.

PPPPPS In mijn volgende brief zal ik onderzoeken hoe het de moslims en christenen is vergaan door de eeuwen heen.


38 Hoe bijna miljoen joden het Midden-Oosten werden uitgejaagd (bron: ewmagazine.nl)

—  pagina 9  —