Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker (13 januari 2024)

Dossier Belastingen  /  Brieven  /  Teksten

 

Papieren brief aan de Directeur Belastingen Amsterdam,Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker
Herikerbergweg 290
1101 CT Amsterdam

Onderwerp:
1) Samenvatting klacht bij Gemeente Amsterdam;
2) Afhandeling klacht nr – klachtencoordinatie@klachten.amsterdam.nl – 2024-01-12 ;
3) Belastingen Amsterdam – gecombineerde belastingaanslag 2018 , 2019 2020 ;
4) Gevecht tegen windmolens;
5) 115 bestanden in 19 mappen.

Amsterdam 13 januari 2024

Geachte Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker,

Dit is een persoonlijke brief van een 72-jarige onderknuppel: aan een er op foto’s op internet buitengewoon aimabel uitziende, en ook, gezien het aantal studies vermeld op zijn LinkedIn pagina: bovengemiddeld erudiet persoon, te weten: u.

Elf weken voerde ik een ongemakkelijke strijd met ambtenaren die meer en meer begon te lijken op een gevecht tegen windmolens, maar plots als uit het niets, als bij toverslag lijkt te zijn opgelost, als een uiteenspattende zeepbel.

Het hele elf weken gedoe begon met de brief die ik ontving van de Sociale Verzekeringsbank (referentienummer ) van 25 oktober 2023, waaruit ‘bleek’ dat ik een schuld had bij Gemeente Amsterdam. En dat de SVB een bedrag zou gaan inhouden op mijn AOW-pensioen.

Op 29 oktober stuurde ik via een formulier een vraag (referentienummer ) naar Gemeente Amsterdam. Het antwoord daarop kwam van een ambtenaar die mij belde en mij vertelde dat zij mij niet kon helpen, en dat ik bij de afdeling

  pagina 1

Belastingen Amsterdam moest zijn die ook onder de koepel Gemeente Amsterdam valt, maar toch een heel andere poot was. Achteraf gezien is dat vreemd want het blijkt uiteindelijk Gemeente Amsterdam die het probleem heeft opgelost, en niet Belastingen Amsterdam die het probleem in de wereld bracht.

Via de SVB kwam ik te weten dat het om een gecombineerde belastingaanslag over 2018, 2019, 2020 ging. Een ambtenaar van de SVB vertelde mij dat ik op Mijn Amsterdam kon zien hoe het er precies mee zat. Ik heb toen voor het eerst een account Mijn Amsterdam aangemaakt. In Belastingen – Documenten vond ik een hele reeks ‘brieven’: aanslagen en dwangbevelen van tussen 2018 en 2023, voor een adres waar ik niet woonde.

Via mails met bijlagen toonde ik aan dat Belastingen Amsterdam de verkeerde persoon op het oog had, dat ik al sinds eind 2017 op mijn huidige adres woon, en bij de Gemeente Amsterdam op dat adres geregistreerd sta, zoals bij alle andere van belang zijnde instanties: Woningstichting Rochdale, Pensioenfondsen, de SVB, andere verzekeraars, Basisregistratie Personen, het RDW, banken, noem maar op.

In gesprek met uw ambtenaren werd desondanks steeds getwijfeld aan mijn woorden en de brieven en bijlagen die zij hadden ontvangen. Kafkaësk. Men zei bijvoorbeeld: ‘Ja, dat zegt u, maar dat moet eerst nog blijken. We gaan het onderzoeken.’ Alsof de waarheid niet in kapitalen voor hun lag. En de zaak, zoals op 12 januari 2024 ineens bleek, in de tijd van een goede vingerknip kon worden rechtgezet, zoals ik zelf ook al die elf weken duidelijk maakte, aan de telefoon en in mijn mails, maar de zaak (van de gecombineerde belastingaanslag 2018, 2019, en 2020) werd door uw ambtenaren elf weken lang niet opgelost en verder vooruit geschoven. Te gortig, toch?

In de laatste drie brieven/e-mails die ik aan Belastingen Amsterdam stuurde richtte ik mij direct tot u persoonlijk, maar realiseerde me dat ook deze documenten u waarschijnlijk niet onder ogen zijn gekomen, terwijl alle documenten die in Mijn Amsterdam – Belastingen – Documenten werden gezet, zijn voorzien van uw handtekening. Hoe dat kan?

De reden voor deze papieren brief is dat ik me afvraag en graag wil weten of het zo is, dat de door u schijnbaar getekende e-brieven die ik ontving, dat die niet van u komen. Indien wel, stelt me dat buitengewoon teleur. Gaat eruditie gepaard

  pagina 2

met wijsheid en compassie en leiden zij vervolgens tot correct ethisch handelen? Die vraag stel ik me en vond er nog geen antwoord op. Misschien kunt u als filosoof mij het antwoord aanreiken. Mijn partner zegt dat het niet mogelijk is dat u mijn brieven onder ogen kreeg: dat u het te druk heeft met belangrijker zaken. Daar kan ik inkomen.

Is het dan zo, dat uw handtekening digitaal wordt toegevoegd door daartoe geautoriseerde ambtenaren? Dan stellen die ambtenaren mij evenzo teleur. Ik zou willen voorstellen dat ambtenaren voor de duidelijkheid hun eigen handtekening gebruiken. Nu krijgt u de schuld van iets waarvoor u geen blaam zou treffen. Dat is betrekkelijk waar. U bent als directeur immers verantwoordelijk voor een juiste en goede afhandeling van zaken, voor snel herstel van fouten die uw ambtenaren maken, en voor een menselijke behandeling van burgers die ten onrechte worden gedupeerd en op de korrel genomen door uw dienst. U bent een aimabel mens, lijkt het, dat straalt u uit op foto’s van u op internet (ik vond er drie).

Bij Belastingen Amsterdam zijn zo’n driehonderd ambtenaren werkzaam (correct?). Ambtenaren die heel veel geld verdienen. En van veel gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden genieten. Die zouden dan ook goed opgeleid moeten zijn, hun werk naar behoren doen, maar vooral net als u aimabel en niet bot en dom mogen zijn.

Ik lees schrikbarende ‘Reviews’ op Google Maps onder de term ‘Belastingen en Heffingen Amsterdam’ (Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam). Zoals (ongecorrigeerd): ‘Naast een gebrek aan denkvermogen ook een gebrek aan fatsoen.’ (Ramon); ‘Jullie zijn een stelletjes op lichtters bij de belastingdienst, Amsterdam kwijtshelding aanvragen duurt nooit zo lang en hebben steeds weer andere papieren en gevens nodig, jullie zijn waardeloos heb geen vertrouwen in jullie…’ (Sonja); ‘Vreselijke instelling Gemeente Belastingen die denken dat de burger er voor hun is (vinden de cliënt een lastpost) in plaats van andersom, … ’ (Peter); ‘Rigide organisatie vol met werknemers die in de gemiddelde alledaagse baan niet zouden functioneren.’ (Menno), en ga zo maar door.

Zoals gezegd kon het probleem, dat al elf weken als kiespijn doorzeurde en niet zou worden opgelost door uw ambtenaren (mij moet van het hart dat ik daarin toch vooral ook onkunde zie), door een toevallige laatste ingeving van mij op 11 januari jl. om een klacht in te dienen bij Gemeente Amsterdam, tot mijn opperste verbazing in één dag zomaar worden opgelost! (Zie hieronder cursieve tekst en bijlage: Afhandeling klacht nr – 2024-01-12 .)

  pagina 3

Op 10 januari 2024 klopte ik aan bij Stichting (…) Rechtsbijstand. Ik werd op 11 januari teruggebeld door een jurist die voor mij een zaak tegen Belastingen Amsterdam wilde beginnen.
 Eveneens op die dag stuurde ik u een brief/e-mail die u niet bereikte (of wel?) waarin ik u op de hoogte stelde van mijn laatste acties.

Op 12 januari vond ik de verlossende brief/mail van de Gemeente Amsterdam in mijn postvak:


Geachte

U heeft op 11 januari 2024 uw beklag gedaan over 3 vorderingen die onterecht zijn opgelegd. U woont namelijk al sinds 15 oktober 2017 niet meer op het adres Mercatorstraat 139 H.

Dit hebben wij onderzocht en moeten concluderen dat u de vorderingen niet had mogen ontvangen. De vorderingen zijn daarom vernietigd.

De besluiten worden per post verstuurd. U kunt ze ook vanaf maandag 15 januari inzien in het portaal op Mijn Amsterdam.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Amsterdam


U begrijpt mijn verbazing.

Begrijpt u wat ik bedoel als ik zeg dat gezien de kritiek, ook van mij, die er is op uw dienst, waarvan ik voorbeelden gaf, er een mentaliteitsverandering bij uw ambtenaren noodzakelijk lijkt. Die kan alleen komen als u zich daarvoor vol inzet, met al uw kennis en wijsheid en liefde voor de kneuzen, maar ook de gewone burgerman, de lapswanzen, de stinkerds, zeg maar, voor de Amsterdamse mens in al zijn hoedanigheden. Als VVD-er met een goed hart bent u dat aan ons verplicht: Quod debeas habitantibus Amstelodami qui tributa solvunt.

Mijn brief aan u is veel langer geworden dan ik had gewild en van plan was te schrijven.

In de elf weken heb ik tot mijn eigen leedvermaak een heel dossier op moeten bouwen met 19 mappen en 118 documenten. Gelukkig lijkt het einde in zicht.

  pagina 4

Ik hoop dat de door de SVB op mijn ouderdomspensioentje ingehouden bedragen snel worden teruggestort op mijn ASN rekening
 Zou u daar op willen toezien?

Ik vind dat ik recht heb op een schadevergoeding. Ik zal er bij mijn jurist op aandringen dat zij bij Belastingen Amsterdam een claim indient voor wat smartengeld wegens geleden immateriële schade: door stress, slapeloosheid, irritatie, verongelijkte gevoelens, boosheid, en gebrek aan responsiviteit van ambtenaren die mij willens en wetens met wantrouwen tegemoet traden en niet van zins waren om het probleem op te lossen. En vergeet u niet de tijd die ik in dit gedoetje heb moeten steken. Tijd is geld.

Maar u kunt ook uit de goedheid van uw hart en uit eigen middelen een donatie doen, daar zou u deze jongen heel blij mee maken. Dan vergeten we de claim.

Ik wens u nog een goede voortzetting van het nieuwe jaar,

Bijlagen:
1) Samenvatting klacht bij Gemeente Amsterdam;
2) Afhandeling klacht nr – klachtencoordinatie@klachten.amsterdam.nl – 2024-01-12 .

  pagina 5

Onder voorbehoud van verschrijvingen, typefouten, en dies meer – info@tabugalerie.nl


Dossier Belastingen  /  Brieven  /  Teksten