Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker (23 december 2023) (2)

Dossier Belastingen  /  Brieven  /  Teksten

 

Email:

Amsterdam, 23-12-2023 (2).

Onderwerp: Re: Mijn Amsterdam – Mijn Belastingen – Mijn documenten: /; /; /.

Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker

Correctie op mijn brief dd. 23-12-2023 8:37:

Waar staat: ‘Tot en met 2017 was ik dat, (Burgerservicenummer )’,
moet staan: ‘In 2017 was ik dat, …’.

En waar staat: ‘vanaf 2018 was dat mijn partner (Burgerservicenummer )’,
moet staan: ‘in 2016, 2018 en daarna was dat mijn partner … .’

—–
Overigens lijkt het of wij over het jaar 2018 geen belastingaanslag ontvingen (zie bijlage – Gemeente Amsterdam – Mijn Belastingen 2018-19-20.pdf) op ons adres ;

En dat ik, (Burgerservicenummer ) op de Mercatorstraat 139 H, 1056 RC (abusievelijk) word aangeslagen over de jaren 2018, 2019 en 2020, maar niet meer over de jaren 2021, 2022, 2023. Waarom is dat? Wat is er volgens u gebeurd? Waar zou ik volgens u in 2021, 2022, 2023 gewoond hebben? Nergens meer?

Voorts valt op dat mijn partner in 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 slechts voor 1 persoon wordt aangeslagen, waar wij al die jaren een tweepersoons huishouding vormden. Zij laat mij weten dat zij dit probleem in 2019 heeft aangekaart bij Belastingen Amsterdam, maar dat haar verteld werd dat de zaak zich vanzelf zou regelen. Niet dus.

Wij zullen in de loop van januari 2024 de zaak zoals in reeds door u ontvangen brief/e-mail (23-12-2023 (2)) aan onze rechtskundige voorleggen, en hem vragen of hij ook wil uitzoeken waarom wij voor geen aanslag ontvingen over het jaar 2018;
En waarom wij voor ons huidige adres over de jaren 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 aanslagen ontvingen voor een eenpersoons huishouden, terwijl bekend is dat op deze woning twee personen wonen (zie bijlage Huurovereenkomst – 1 augustus 2017.pdf);
En ook willen wij weten waarom er aan mij geen aanslagen voor de Mercatorstraat worden opgelegd na 2020, te weten over 2021, 2022, 2023; en waar ik volgens Belastingen Amsterdam zou hebben gewoond gedurende die jaren.
tel.

Bijlagen:
– Gemeente Amsterdam – Mijn Belastingen 2018-19-20.pdf
– Huurovereenkomst – 1 augustus 2017.pdf

Onder voorbehoud van verschrijvingen, typefouten, en dies meer – info@tabugalerie.nl


Dossier Belastingen  /  Brieven  /  Teksten