Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker (23 december 2023) (1)

Dossier Belastingen  /  Brieven  /  Teksten

 

Email:

Amsterdam, 23-12-2023 (1).

Onderwerp: Mijn Amsterdam – Mijn Belastingen – Mijn documenten : /; /; /.

Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker

In reactie op mijn bezwaren van 30 oktober en 26 november jl. had ik toch een heel andere brief gestuurd naar mij, dan die welke u mij stuurde (zie hierboven onderwerp).

Ik had geschreven:


‘Geachte heer ,

U heeft gelijk, er is iets misgegaan met de aanslagen (2018, 2019, 2020) bestemd voor de woning in de Mercatorstraat 139 H, 1056 RC. Wij hebben de Basisregistratie Personen geraadpleegd en geconstateerd dat u inderdaad allang niet meer op de Mercatorstraat woont. Wij hebben tevens contact opgenomen met Stichting Rochdale en ook uit hun administratie blijkt dat dit het geval is (u woonde in de periode 2018, 2019, 2020 niet in de Mercatorstraat). Wij begrijpen niet hoe de fout erin geslopen is, maar kwalijk is het wel.

Het heeft geen zin om u langer met deze fout van ons lastig te vallen. Wij gaan direct op zoek naar wie de bewoner was en is op de Mercatorstraat.

Maar wat nu van direct belang is, is dat u niet langer gekort wordt op uw ouderdomspensioen.
 Wij zetten de procedure met onmiddellijke ingang stop en draaien alles terug, en geven SVB opdracht om u niet meer te korten op uw AOW van netto euro. De reeds ingehouden bedragen (november, december 2023) zullen door SVB per onmiddellijk op uw rekening worden teruggestort.

Met vriendelijke groet,
Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker
Directeur Belastingen Amsterdam’

Dat had ik geschreven.

Nu bekend is dat ik al sinds eind 2017 woon op (en niet op de Mercatorstraat 139 H, 1056 RC), heeft het geen zin meer om in uw e-brieven, geplaatst in Mijn Amsterdam – Mijn Belastingen – Mijn documenten, het foute adres te blijven gebruiken. Mijn partner en ik hebben altijd alle gemeentelijke belastingen voor de adressen waarop wij stonden/staan ingeschreven netjes op tijd voldaan, zoals met enkele klikken in uw administratie duidelijk mag worden. Tot en met 2017 was ik dat, (burgerservicenummer ), vanaf 2018 was dat mijn partner burgerservicenummer .

U schrijft: ‘Wij doen er alles aan om het bezwaarschrift zo snel mogelijk te behandelen’. Het is 7 weken sinds ik u het eerste bezwaar stuurde. Hoe lang kan het duren om de waarheid te achterhalen. Eén telefoontje naar Stichting Rochdale. Eén minuut om in de Basisregistratie Personen te kijken en te weten waar ik al de jaren woonde.

Mocht het zo zijn dat de zaak niet op korte termijn wordt rechtgezet en de vorderingen worden teruggedraaid dan voelen wij ons genoodzaakt om via onze rechtshulpverzekering een rechtskundige te vragen om een einde te maken aan het getrek en geduw van Belastingen Amsterdam. Het gewicht van de zaak ligt niet in uitstel en vooruitschuiven, maar in een snelle afwerking: directe stopzetting en het terugdraaien van de vorderingen en het terugstorten van de reeds ingehouden bedragen door SVB.
en


2 Bijlagen (persoonsbewijzen)

Onder voorbehoud van verschrijvingen, typefouten, en dies meer – info@tabugalerie.nl


Dossier Belastingen  /  Brieven  /  Teksten