Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker

Amsterdam, december 2023 (1)

Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker

In reactie op mijn bezwaren van oktober en november jl. had ik toch een heel andere brief gestuurd naar mij, dan die welke u mij stuurde (S-123456/780541; S-234567/932582; S-345678/304893; S-456789/220444).

Ik had geschreven:
——
‘Geachte heer Bérel,

U heeft gelijk, er is iets misgegaan met de aanslagen (2018, 2019, 2020) bestemd voor de woning in de Kokkiestraat 239 H (4567 BY). Wij hebben de Basisregistratie Personen geraadpleegd en geconstateerd dat u inderdaad allang niet meer op de Kokkiestraat woont. Wij hebben tevens contact opgenomen met Stichting Woningbouwvereniging en ook uit hun administratie blijkt dat dit het geval is (u woonde in de periode 2018, 2019, 2020 niet in de Kokkiestraat). Wij begrijpen niet hoe de fout erin geslopen is, maar kwalijk is het wel.

Het heeft geen zin om u langer met deze fout van ons lastig te vallen. Wij gaan direct op zoek naar wie de bewoner was en is op de Kokkiestraat.

Maar wat nu van direct belang is, is dat u niet langer gekort wordt op uw ouderdomspensioen.
   Wij zetten de procedure met onmiddellijke ingang stop en draaien alles terug, en geven SVB opdracht om u niet meer te korten op uw AOW van netto x.xxx,10 euro. De reeds ingehouden bedragen (oktober, november) zullen door SVB per onmiddellijk op uw rekening worden teruggestort.

Met vriendelijke groet, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker Directeur Belastingen Amsterdam’
——
Dat had ik geschreven.

Nu bekend is dat ik al sinds eind 2017 woon op Peppistraat 34 1 (4234 CX) en niet op Kokkiestraat 239 H (4567 BY), heeft het geen zin meer om in uw e-brieven geplaatst in Mijn Amsterdam – Mijn Belastingen – Mijn documenten het foute adres te blijven gebruiken. Mijn partner M. (Marie) Bébel (Burgerservicenummer 77777MB7) en ik hebben altijd alle gemeentelijke belastingen voor de adressen waarop wij stonden/staan ingeschreven netjes op tijd betaald, zoals met enkele klikken in uw administratie duidelijk mag worden. Tot en met 2017 was ik dat, J. (Jojo) Bérel (Burgerservicenummer 88888JB8), vanaf 2018 was dat mijn partner M. (Marie) Bébel.

U schrijft: ‘Wij doen er alles aan om het bezwaarschrift zo snel mogelijk te behandelen’. Het is 7 weken sinds ik u het eerste bezwaar stuurde. Hoe lang kan het duren om de waarheid te achterhalen. Eén telefoontje met Stichting Woningbouwvereniging. Eén minuut om in de Basisregistratie Personen te kijken en te weten waar ik al de jaren woonde.

Mocht het zo zijn dat de zaak niet op korte termijn wordt rechtgezet en de vorderingen worden teruggedraaid, dan voelen wij ons genoodzaakt om via onze rechtshulpverzekering een rechtskundige te vragen om een einde te maken aan het getrek en geduw van Belastingen Amsterdam. Het gewicht van de zaak ligt niet in uitstel en vooruitschuiven, maar in een snelle afwerking: directe stopzetting en het terugdraaien van de vorderingen en het terugstorten van de reeds ingehouden bedragen door SVB.

J. (Jojo) Bérel
Peppistraat 34 1
4234 CX  Amsterdam
tel. 06 247 100 JB
jojo@bellun.nl

M (Marie) Bébel
Peppistraat 34 1
4234 CX  Amsterdam
tel. 06 272 625 MB

2 Bijlagen (persoonsbewijzen)

——

Amsterdam, december 2023 (2).

Aan de Directeur Belastingen Amsterdam, Mr. drs. J.G. (Jan Geert) Bakker,

Correctie op mijn brief dd. december-2023 8:37:

Waar staat: ‘Tot en met 2017 was ik dat, J. (Jojo) Bérel (Burgerservicenummer 88888JB8)’,
moet staan: ‘In 2017’.

En waar staat: ‘vanaf 2018 was dat mijn partner M. (Marie) Bébel (Burgerservicenummer 77777MB7)’,
moet staan: ‘in 2016, 2018 en daarna’.

—–
Overigens lijkt het erop dat wij over het jaar 2018 geen belastingaanslag ontvingen op ons adres Peppistraat 34 1 (4234 CX) (zie bijlage M (Marie) Bébel – Gemeente Amsterdam – Mijn Belastingen 2018-19-20.pdf);

En dat ik, J. (Jojo) Bérel (Burgerservicenummer 88888JB8) op de Kokkiestraat 239 H (4567 BY) (abusievelijk) wordt aangeslagen over de jaren 2018, 2019 en 2020, maar niet meer over de jaren 2021, 2022, 2023. Waarom is dat? Wat is er volgens u gebeurd? Waar zou ik volgens u in 2021, 2022, 2023 gewoond hebben? Nergens meer?

Voorts valt op dat mijn partner M (Marie) Bébel in 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 slechts voor 1 persoon wordt aangeslagen, waar wij al die jaren een tweepersoons huishouding vormden. Zij laat mij weten dat zij dit probleem in 2019 heeft aangekaart bij Belastingen Amsterdam, maar dat haar verteld werd dat de zaak zich vanzelf zou regelen. Niet dus.

Wij zullen in de loop van januari 2024 de zaak zoals beschreven in mijn eerdere brief (Amsterdam 23-12-2023 (1)) aan onze rechtskundige voorleggen, en hem/haar vragen uit te zoeken waarom wij voor woning Peppistraat 34 1 (4234 CX) geen aanslag ontvingen over het jaar 2018;
   En waarom wij voor Peppistraat 34 1 (4234 CX) over de jaren 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 aanslagen ontvingen voor een eenpersoons huishouden, terwijl bekend is dat op deze woning twee personen wonen (zie bijlage Huurovereenkomst Peppistraat 34 1 4234 CX Amsterdam – 2017.pdf);
   En ook willen wij weten waarom er aan mij geen aanslagen voor de Kokkiestraat worden opgelegd na 2020, te weten over 2021, 2022, 2023; en waar ik volgens Belastingen Amsterdam zou hebben gewoond gedurende die jaren.

J. (Jojo) Bérel
Peppistraat 34 1
4234 CX  Amsterdam
tel. 06 247 100 JB
jojo@bellun.nl

Bijlagen:
– M (Marie) Bébel- Gemeente Amsterdam – Mijn Belastingen 2018-19-20.pdf
– Huurovereenkomst Peppistraat 34 1 4234 CX Amsterdam – 2017.pdf

Onder voorbehoud van verschrijvingen, typefouten, en dies meer.


Brieven  /  Teksten